Po rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele rzeczy bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności.

Gdy pracujesz w Niemczech pod własny rachunek, czyli prowadzisz własną działalność gospodarczą, wówczas nazywa się to właśnie Gewerbe.
Zgłaszając się dla nas i wypełniając łatwy formularz, możesz mieć gwarancję, że załatwimy za Ciebie samego wszelkie formalności, związane z:
Założeniem działalności
Prowadzeniem działalności
Rozliczaniem działalności
Zamykaniem funkcjonowania

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia działalności gospodarki w Niemczech?
dwustronna odbicie dowodu osobistego lub paszportu,
pełnomocnictwo do zgłoszenia funkcjonowania gospodarczej,
w niektórych przypadkach również: zaświadczenie o niekaralności- Polizeiliches Führungszeugnis, poświadczenie na temat wpisie do rejestru komercyjnego, bądź izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do wykonywania danego zawodu (udokumentowane).
Niezbędne bywają do wglądu:
film dokumentalny potwierdzający zameldowanie w Niemczech,
umowa wynajmu lokalu do prowadzenia Gewerbe,
dokument poświadczający prawo do swobodnego przesiedlania się- tzw. Freizügigkeitsbescheinigung.

nazwa i nazwisko,
obywatelstwo,
data założenia działalności gospodarczej,
płeć,
miejsce i data urodzenia,
niemiecki adres zameldowania jak i również adres siedziby firmy,
szczegółowy zakres usług, jakie mają wykonywane w ramach aktywności Gewerbe
Dodatkowe informacje nieodzowne do rejestracji podatkowej:
wcięcie cywilny i ewentualna data ostatniej zmiany stanu obywatelskiego,
przewidywane obroty w r. bieżącym i w r. kolejnym,
przewidywane dochody wraz z wszystkich źródeł w rok bieżącym i w roku kalendarzowego kolejnym, a także przewidywane dochody współmałżonka lub osobe w związku partnerskim,
informacje osobowe małżonka oraz osobe,
poprzedni adres zamieszkania,
wyznanie - religia,
wcześniej przewodzone działalności gospodarcze- w niniejszym liczebniki podatkowe oraz dane urzędu skarbowego, który był po przeszłości właściwy dla prowadzonych działalności.

Każda osoba, zezwoli prowadziła w konkretnym rok podatkowym własną działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobligowana do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również takich osób, których dochód odrzucić przekroczył sumy wolnej odkąd podatku, nie osiągających choćby minimalnego dochodu lub też tych, które poniosły stratę.

Złożenie deklaracji podatkowej upływa wprawą dniem 31 maja następnego roku, jednak korzystając z usług naszych doradców wspomniany słowo można przedłużyć aż dla 31 grudnia.

Zwolnione wprawą podatku VAT są tą osoby, które podczas urządzania działalności Gewerbe zawarły we wniosku informację, że są prowadzić małą działalność gospodarczą (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). W świetle przepisów o VAT, mały przedsiębiorca wówczas ten, którego całoroczny rotacja w konkretnym roku nie powinien przekroczyć 17, 5 tys. euro i 50 tys. euro w roku przyszłym.


Przy rozliczaniu Gewerbe jest możliwość dokonać odliczenia różnych kosztów powiązanych z prowadzeniem takowej działalności: internet, telefon, benzyna, środki czystości, ubrania do pracy, bilety, laptop, środki przeznaczone na reklamę, narzędzia i tak dalej. Nie można jednak zapomnieć, by przy każdym tegoż rodzaju odliczeniu mieć rachunek potwierdzający poniesione koszty, w szczególności potwierdzenie poniesienia tego konkretnego wydatku; wyciąg bankowy na rzecz płatności dokonanych drogą elektroniczną.

gewerbe Przy dokonywaniu rozliczenia Gewerbe konieczne jest zaświadczenie na temat dochodach (EU/EOG), dokumenty potwierdzające opłacane składki ubezpieczeniowe, poruszone wyżej rachunki, przychody i rozchody w rozliczanym roku kalendarzowego i kopia dowodu identyczności; dodatkowo potwierdzenia otrzymania jak i również dokonania tych płatności gwoli faktur płatnych przelewem.

Zabezpieczenie zdrowotne- wszyscy prowadzący działalność w Niemczech są zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Zaleca się załatwienie tych formalności jeszcze zanim założy się swoją działalność. Wyboru można dokonać pomiędzy ubezpieczeniem w prywatnej lub państwowej kasie chorych.
Ubezpieczenie rentowo-emerytalne- pod poniższa ubezpieczenie podlegają obowiązkowo zaledwie wybrane grupy prowadzące czynność gospodarczą: rzemieślnicy wyszczególnieni na załączniku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle. Odmienne osoby mogą je zawrzeć w drodze złożenia wniosku.
Przechowywanie dokumentów- priorytetem wydaje się przechowywanie wszelkiej dokumentacji przy kwestii działalności gospodarczej za pośrednictwem czas od 6 aż do 10 lat. Zachować wypada przede wszystkim: rachunki i pliki związane z założoną działalnością, rachunki zysków, jak również strat, nazwy firm jak również adresy zleceniodawców, dane na temat wykonywanych usługach oraz obszarze ich wykonywania.

Obligatoryjnie wypada zgłosić ten fakt przy tych wszystkich instytucjach, gdzie mają wiedzę o zarejestrowania się działalności. Głównie chodzi na temat:
Urząd Skarbowy- Finanzamt
Pokój rzemieślnicza- Handwerkskammer, bądź przemysłowo- handlowa (industrie und handelskammer)
BG- Bau,
Amt für Arbeitschutz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *