Przy rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele rzeczy bezpośrednio powiązanych z prowadzeniem działalności.

Gdy pracujesz w Niemczech w własny rachunek, czyli oprowadzasz własną działalność gospodarczą, to nazywa się to w istocie Gewerbe.
Zgłaszając się aż do nas i wypełniając banalny formularz, możesz mieć wiara, że załatwimy za Mało tego wszelkie formalności, związane spośród:
Założeniem działalności
Prowadzeniem aktywności
Rozliczaniem działalności
Zamykaniem aktywności

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia działalności gospodarki polski w Niemczech?
dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,
pełnomocnictwo do zgłoszenia funkcjonowania gospodarczej,
w niektórych przypadkach również: zaświadczenie o niekaralności- Polizeiliches Führungszeugnis, poświadczenie na temat wpisie do rejestru komercyjnego, bądź izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do tworzenia danego zawodu (udokumentowane).
Postulowane bywają do wglądu:
pismo potwierdzający zameldowanie w Niemczech,

umowa wynajmu lokalu do prowadzenia Gewerbe,
dokument poświadczający prawo do swobodnego przesiedlania się- tzw. Freizügigkeitsbescheinigung.

godność i nazwisko,
obywatelstwo,
data założenia działalności gospodarczej,
płeć,
miejsce i data urodzenia,
niemiecki adres zameldowania a także adres siedziby firmy,
detaliczny zakres usług, jakie będą wykonywane w ramach aktywności Gewerbe
Dodatkowe informacje przydatne do rejestracji podatkowej:
jakość cywilny i ewentualna data ostatniej zmiany stanu obywatelskiego,
przewidywane obroty w roku kalendarzowego bieżącym i w roku kolejnym,
przewidywane dochody wraz ze wszystkich źródeł w roku bieżącym i w jakiś czas kolejnym, a także przewidywane dochody współmałżonka lub małżonka w związku partnerskim,
dowody osobowe małżonka oraz partnera,
poprzedni adres zamieszkania,
wyznanie - religia,
wcześniej kierowane działalności gospodarcze- w tym numery podatkowe oraz dane urzędu skarbowego, który był w przeszłości właściwy dla prowadzonych działalności.

Każda osoba, która prowadziła w konkretnym jakiś czas podatkowym własną działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobligowana do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również takich osób, których dochód nie przekroczył sumy wolnej od czasu podatku, nie osiągających choćby minimalnego dochodu lub też tychże, które poniosły stratę.

Złożenie deklaracji podatkowej upływa spośród dniem 31 maja w następnym roku, jednak korzystając z usług naszych doradców wspomniany czas można przedłużyć aż w celu 31 grudnia.

Zwolnione wraz z podatku VAT są te osoby, które podczas tworzenia działalności Gewerbe zawarły we wniosku informację, że mają prowadzić małą działalność gospodarczą (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). W świetle przepisów o VAT, mały przedsiębiorca to ten, którego całoroczny rotacja w danym roku nie ma obowiązek przekroczyć 17, 5 tys. euro i 50 tys. euro w roku przyszłym.

Przy rozliczaniu Gewerbe możemy dokonać odliczenia różnych kosztów powiązanych z prowadzeniem tej działalności: internet, telefon, paliwo, środki czystości, ubrania robocze, bilety, laptop, środki poświęcone na reklamę, narzędzia i tak dalej. Nie można jednak nie pamiętać, by przy każdym takiego rodzaju odliczeniu mieć rachunek potwierdzający poniesione koszty, jak też potwierdzenie poniesienia tego określonego wydatku; wyciąg bankowy w celu płatności dokonanych drogą elektroniczną.

Przy dokonywaniu rozliczenia Gewerbe konieczne jest zaświadczenie o dochodach (EU/EOG), dokumenty weryfikujące opłacane składki ubezpieczeniowe, nazwane wyżej rachunki, przychody a także rozchody w rozliczanym r. i kopia dowodu tożsamości; dodatkowo potwierdzenia otrzymania jak i również dokonania tych płatności gwoli faktur płatnych przelewem.

Ubezpieczenie zdrowotne- wszyscy prowadzący działalność w Niemczech są zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. gewerbe Zalecane jest załatwienie tych formalności wciąż zanim założy się swą własną działalność. Wyboru można dokonać pomiędzy ubezpieczeniem w własnej lub państwowej kasie chorych.
Ubezpieczenie rentowo-emerytalne- pod wówczas ubezpieczenie podlegają obowiązkowo tylko wybrane grupy prowadzące działalność gospodarczą: rzemieślnicy wyszczególnieni przy załączniku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle. Pozostałe osoby mogą je nawiązać w drodze złożenia podania.
Przechowywanie dokumentów- priorytetem okazuje się być przechowywanie wszelkiej dokumentacji po kwestii działalności gospodarczej za pośrednictwem czas od 6 służące do 10 lat. Zachować warto przede wszystkim: rachunki i pliki związane z założoną działaniem, rachunki zysków, jak również strat, nazwy firm jak również adresy zleceniodawców, dane na temat wykonywanych usługach oraz miejscu ich wykonywania.

Obligatoryjnie należy zgłosić ten fakt na tych wszystkich instytucjach, z którymi mają wiedzę o zapisu działalności. Głównie chodzi o:
Urząd Skarbowy- Finanzamt
Pokój rzemieślnicza- Handwerkskammer, bądź przemysłowo- handlowa (industrie und handelskammer)
BG- Bau,
Amt für Arbeitschutz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *