W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele rzeczy bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności.

Gdy pracujesz w Niemczech na własny rachunek, czyli przewodzisz własną działalność gospodarczą, to nazywa się to oczywiście Gewerbe.
Zgłaszając się dla nas i wypełniając nieskomplikowany formularz, możesz mieć pełne przekonanie, że załatwimy za Cię wszelkie formalności, związane pochodzące z:
Założeniem działalności
Prowadzeniem działalności
Rozliczaniem działalności
Zamykaniem funkcjonowania

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia działalności gospodarki polski w Niemczech?
dwustronna odbitka dowodu osobistego lub paszportu,
pełnomocnictwo do zgłoszenia funkcjonowania gospodarczej,
w niektórych przypadkach również: zaświadczenie o niekaralności- Polizeiliches Führungszeugnis, poświadczenie o wpisie do rejestru komercyjnego, bądź izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do sporządzania danego zawodu (udokumentowane).
Wymagane bywają do wglądu:
reportaż potwierdzający zameldowanie w Niemczech,
umowa wynajmu lokalu aż do prowadzenia Gewerbe,
dokument poświadczający prawo do swobodnego przesiedlania się- tzw. Freizügigkeitsbescheinigung.

nazwa i nazwisko,
obywatelstwo,
data założenia działalności gospodarczej,
płeć,
miejsce i data urodzenia,
niemiecki adres zameldowania jak również adres siedziby firmy,
detaliczny zakres usług, jakie pozostaną wykonywane w ramach aktywności Gewerbe
Dodatkowe informacje konieczne do rejestracji podatkowej:
stan cywilny i ewentualna data ostatniej zmiany stanu cywilnego,
przewidywane obroty w rok bieżącym i w r. kolejnym,
przewidywane dochody wraz ze wszystkich źródeł w rok bieżącym i w r. kolejnym, a także przewidywane dochody współmałżonka lub małżonka w związku partnerskim,
dane osobowe małżonka oraz męża,
poprzedni adres zamieszkania,
wyznanie - religia,
wcześniej przewodzone działalności gospodarcze- w poniższym numery podatkowe oraz dane urzędu skarbowego, który był w całej przeszłości właściwy dla prowadzonych działalności.

Każda osoba, która to prowadziła w konkretnym r. podatkowym własną działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobligowana do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również tychże osób, których dochód nie przekroczył sumy wolnej od momentu podatku, nie osiągających żadnego dochodu lub też kierowców, które poniosły stratę.

Złożenie deklaracji podatkowej upływa z dniem 31 maja w następnym roku, jednak korzystając z posług naszych doradców wspomniany słowo można przedłużyć aż do 31 grudnia.

Zwolnione spośród podatku VAT są tą osoby, które podczas tworzenia działalności Gewerbe zawarły we wniosku informację, że są prowadzić małą działalność gospodarczą (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). W świetle przepisów na temat VAT, mały przedsiębiorca wówczas ten, którego całoroczny rotacja w konkretnym roku nie winien przekroczyć 17, 5 tys. euro i 50 tys. euro w roku kolejnym.

Przy rozliczaniu Gewerbe jest dozwolone dokonać odliczenia różnych wydatków powiązanych z prowadzeniem tej działalności: internet, telefon, benzyna, środki czystości, ubrania robocze, bilety, laptop, środki kierowane na reklamę, narzędzia i tak dalej. Nie można jednak nie pamiętać, by przy każdym tegoż rodzaju odliczeniu mieć weksel potwierdzający poniesione koszty, w szczególności potwierdzenie poniesienia tego konkretnego wydatku; wyciąg bankowy gwoli płatności dokonanych drogą elektroniczną.

Przy dokonywaniu rozliczenia Gewerbe konieczne jest zaświadczenie o dochodach (EU/EOG), dokumenty potwierdzające opłacane składki ubezpieczeniowe, nazwane wyżej rachunki, przychody jak i również rozchody w rozliczanym jakiś czas i kopia dowodu identyczności; dodatkowo potwierdzenia otrzymania a także dokonania tych płatności w celu faktur płatnych przelewem.

Zabezpieczenie zdrowotne- wszyscy prowadzący działalność w Niemczech są zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. gewerbe Zalecane jest załatwienie tych formalności nadal zanim założy się swą działalność. Wyboru można zrealizować pomiędzy ubezpieczeniem w własnej lub państwowej kasie chorych.

Ubezpieczenie rentowo-emerytalne- pod poniższa ubezpieczenie podlegają obowiązkowo tylko wybrane grupy prowadzące funkcjonowanie gospodarczą: rzemieślnicy wyszczególnieni po załączniku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle. Inne osoby mogą je zawrzeć w drodze złożenia wniosku.
Przechowywanie dokumentów- priorytetem wydaje się być przechowywanie wszelkiej dokumentacji w całej kwestii działalności gospodarczej przez czas od 6 służące do 10 lat. Zachować warto głównie: rachunki i pakiety związane z założoną działaniem, rachunki zysków, jak wreszcie strat, nazwy firm i adresy zleceniodawców, dane na temat wykonywanych usługach oraz miejscu ich wykonywania.

Obligatoryjnie wypada zgłosić ten fakt przy tych wszystkich instytucjach, gdzie mają wiedzę o zapisu działalności. Głównie chodzi o:
Urząd Skarbowy- Finanzamt
Izba rzemieślnicza- Handwerkskammer, bądź przemysłowo- handlowa (industrie und handelskammer)
BG- Bau,
Amt für Arbeitschutz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *